Service & Reparasjon

Forstillingskontroll

Skjev forstillingen kan skyldes feil, slitasje eller at du har truffet en fortauskant eller et hull i veien. Opplever du at dekkene fort blir slitt på innerkanten eller at bilen trekker til siden, bør du kontrollere forstillingen. Vi i Alfaset Auto Verksted undersøker om vinkelen på hjulene er som den skal og utfører eventuelle korrigeringer.

Når styringssystemet fungerer som det skal, vil slitasjen på dekkene være minimale og du skal ha en god kjøreopplevelse. Dekkslitasje er ofte den første indikatoren på at det er feil på forstillingen. Hvis du derimot har slitasje på både ytter- og innerkant av dekkene, er det sannsynligvis feil lufttrykk.
Andre faktorer kan være:
Skifter du til nye dekk på bilen, kan det være lurt å samtidig utføre en forstillingskontroll, for optimal kjøreopplevelse.

Hvis vi avdekker slakk eller mangler i hjuloppheng i forbindelse med en forstillingskontroll, vil vi kontrollere hjulopphenget, og du vil da få beskjed om hva som bør utbedres. Denne feilen må utbedres, for så å gjøre eventuelle korrigeringer av forstilling.