Service & Reparasjon

EU-Kontroll

Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) på alle bil med totalvekt opp til 7500kg.

Med virkning fra februar 2019 er fristen for EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) bestemt av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For deg som bileier, betyr det at du kan kontrollere bilen når du vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år.

Her finner du enkelt fristen for dine kjøretøyopplysninger.

Nye krav til Kontrollørene

Det er innført nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen.

Tidligere var det kun krav til virksomheten som utførte kontrollen, men dette er endret til krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Noe som skal gi bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.