Service | Reparasjon

Km-service

Du sikrer at bilen din alltid er i drifts- og sikkerhetsmessig forsvarlig stand, om du følger produsentens vedlikeholdsprogram. De forskjellige amerikanske modellene krever ulik service, avhengig av bilmodell, type kjøring og kilometerstand. Det er svært viktig at disse intervallene blir fulgt og at smøremidlene som benyttes imøtekommer produsentens krav.
I over 30 år har vi som bilverksted utført service, reparasjoner og periodisk kjøretøykontroll på alle typer biler, men vi har spesialisert oss på amerikanske kjøretøy som Chrysler, Chevrolet, Jeep, Dodge, GMC og Cadillac.

EU-kontroll

Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) på alle bil med totalvekt opp til 7500kg.

Med virkning fra februar 2019 er fristen for EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) bestemt av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For deg som bileier, betyr det at du kan kontrollere bilen når du vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år.

Her finner du enkelt fristen for dine kjøretøyopplysninger.

NYE KRAV TIL KONTROLLØRENE

Det er innført nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen.

Tidligere var det kun krav til virksomheten som utførte kontrollen, men dette er endret til krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Noe som skal gi bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Forstillingskontroll

Skjev forstillingen kan skyldes feil, slitasje eller at du har truffet en fortauskant eller et hull i veien. Opplever du at dekkene fort blir slitt på innerkanten eller at bilen trekker til siden, bør du kontrollere forstillingen. Vi i Alfaset Auto Verksted undersøker om vinkelen på hjulene er som den skal og utfører eventuelle korrigeringer.
Når styringssystemet fungerer som det skal, vil slitasjen på dekkene være minimale og du skal ha en god kjøreopplevelse. Dekkslitasje er ofte den første indikatoren på at det er feil på forstillingen. Hvis du derimot har slitasje på både ytter- og innerkant av dekkene, er det sannsynligvis feil lufttrykk.
ANDRE FAKTORER KAN VÆRE:

Skifter du til nye dekk på bilen, kan det være lurt å samtidig utføre en forstillingskontroll, for optimal kjøreopplevelse.

Hvis vi avdekker slakk eller mangler i hjuloppheng i forbindelse med en forstillingskontroll, vil vi kontrollere hjulopphenget, og du vil da få beskjed om hva som bør utbedres. Denne feilen må utbedres, for så å gjøre eventuelle korrigeringer av forstilling.

Diagnosetest

Lyser varsellampene eller er det noe som ikke virker helt som det skal? Nyere biler inneholder ulike elektroniske system som styrer mye av hva som skjer i bilen. Vårt testutstyr / diagnoseutstyr leser av og dokumenterer bilens elektroniske feilkoder.

Vi henter ut bilens historikken som er lagret i det elektroniske styringssystemet og dokumenterer disse funnene. På denne måten finner vi skjulte feil som må rettes før det får mer alvorlige konsekvenser eller et grunnlag får hva vi må reparere.

Vi kan kjøre en diagnosetest på de aller fleste amerikanske biler som er nyere enn 1988 modell.

Kom til oss hvis du trenger service eller reparasjoner på din bil.
Vår spesialitet er nyere og eldre amerikanske biler.